Algemene voorwaarden

Behandel overeenkomst

Met het aanvinken van de algemene voorwaarden via het online boeken ga je akkoord met deze behandelovereenkomst. Het betekent dat:

Je hiermee toestemming geeft om de sessie te ondergaan.
Je je van te voren voldoende hebt geïnformeerd op de website van Nathalie.
Je weet wat de bedoeling van de sessie is, de voor en nadelen ook helder zijnen je de voorwaarden gelezen hebt.
Nathalie (nog) niet onder de gangbare, de reguliere gezondheidszorg in Nederland valt.
Nathalie niet vergoed wordt door zorgverzekeraars
Nathalie via Cat Collectief voldoet aan de wet WKKGZ. LidmaatschapsID: 70802021
Een sessie herstel- en genezingsprocessen kan bevorderen en de gezondheid versterken als ondersteuning in een proces. Een sessie is géén vervanging voor een behandeling uit de reguliere gezondheidszorg.
Het je altijd vrij staat om de sessie op elk moment te staken.
Nathalie altijd de sessie kan beëindigen, waarbij zij duidelijk de reden om te beëindigen zal aangeven.
Je altijd zelf verantwoordelijk bent voor jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid en de beslissingen die je daarover neemt.
Niets uit de sessie zonder toestemming van Nathalie openbaar mag worden gemaakt. De inhoud van de sessie is alleen voor persoonlijk gebruik.
Het afnemen van een sessie en het aanvinken van deze overeenkomst uit vrije wil en zonder dwang is gedaan.
Je de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Nathalie gelezen hebten hiermee akkoord gaat.

Je hebt de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Nathalie gelezen en bent hiermee akkoord.

Vergoeding

Omdat het om niet-medische behandelingen gaat, worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Wellicht is het wel mogelijk om met je werkgever te overleggen of deze de behandeling (deels) voor je wilt vergoeden. Jouw werkgever is er namelijk bij gebaat dat je met hervonden energie weer aan het werk kunt.

Betaling

Online betaal je via IDeal en ontvang je per mail een bon. Mocht je een sessie via de mail plannen kan je de sessie per pin in de praktijk betalen en ontvang je deze bon via de mail.

Alle tarieven zijn inclusief BTW. Als er tijdens een behandelplan tussentijdse tariefverhoging is zal Nathalie dat minimaal 1 sessie van te voren melden.

Annuleren

Je kan uiterlijk 48 uur van te voren de sessie kosteloos annuleren. Je krijgt je geld terug gestort of we plannen een nieuwe afspraak in. Bij afmelding binnen 48 uur voor de sessie bereken ik het tarief door.

Beroepsorganisatie en Wkkgz

Als energie & lichaamswerker ben ik aangesloten bij het CAT, een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten. Mijn CAT-therapeutnummer is 70802021. Ik zal met de grootst mogelijke zorg mijn behandelingen uitvoeren en ik vertrouw erop dat jij tevreden de deur uit gaat.

Mocht dit niet zo zijn en komen we er samen niet uit? Dan bied ik jou de mogelijkheid een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Ik val als energie & lichaamswerker onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve
Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/.

Ik werk als energie & lichaamswerker volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/.

Privacy

De privacy verklaring is hier ook van toepassing.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw offline dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling.

Ook worden er eventuele medische gegevens opgenomen in het dossier die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn. Ik zal zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als jouw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.